دخانیات
حیدری
مدیر: احمد حیدری
تنباکو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - بلوار نبوت جنوبی