دخانیات
حیدری
مدیریت: احمد حیدری
تنباکو
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - بلوار نبوت جنوبی