آژانس مشاورین مسکن
دبیر
مدیریت: حمید آنت
سایت مسکن
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - شمال ساختمان فیروزه