سانلی
مدیریت: آرزو زارع
سالن زیبایی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و هفت تیر - ساختمان برلیان پلاک: 686 طبقه دوم