لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
پارسیان ایمن
مدیریت: بهنام بخشی
فروش کپسول آتش نشانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
هفت تیر - بلوار دانش آموز - مقابل بیمارستان قائم