لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
پارسیان ایمن
مدیر: بهنام بخشی
فروش کپسول آتش نشانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
هفت تیر - بلوار دانش آموز - مقابل بیمارستان قائم