ماشین های اداری
سفیر
مدیریت: فرهاد دره شیری
کامپیوتر و ماشین های اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
سه راه رجائی شهر - نبش ولیعصر 6 پلاک: 888