لنز
مدیریت: سیدمحمود عظیمی
عکاسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ هفت تیر - روبروی بورس - ابتدای بلوار دانش آموز