کولر -شومینه
کفش نادر
مدیریت: رجب علی رحیمی
کفش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ طالقانی پلاک: 748