پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو
دادخواه
مدیریت: بهمن دادخواه
ظروف یکبار مصرف
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - جنب بانک رفاه