خیام
مدیریت: بهروز علیوردی خانی
مسکن
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - نرسیده به م شهید فهمیده