آسانسور-بالابر
هیدروگستر البرز
مدیر: سعید خادمی و مهدی نظم ده
قطعات آسانسور
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - روبروی بیمارستان قائم