قالیشویی-رفوگری
پارس
مدیر:
قالیشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج - چ مصباح - کمربندی