کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
ماندگاری
مدیریت: محمدحسین ماندگاری
کاشی و سرامیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
هفت تیر - بلوار دانش آموز - نبش ابوسعید 11