رینگ و لاستیک اتومبیل
پارس
مدیر: بهمن و علی پناهی
لاستیک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
دولت آباد - بلوار نبوت جنوبی - نبش ک قائم