مریم بانو
مدیریت: مریم نصیروند
سالن زیبایی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م مادر - ضلع شمالی - مجتمع مادر طبقه چهارم واحد 11