داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
گیاهان دارویی روزگار قدیم
مدیر: مرتضی زارع
عطاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - چ کارخانه قند