شیشه و آیینه
افخمی
مدیریت: رمضان افخمی
شیشه و آیینه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ طالقانی - بلوار طالقانی جنوبی - نبش لاله 7