آزمایشگاه ژنتیک بیدکی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان هفت تیر، ساختمان پزشکان یاس طبقه دوم واحد 204