سنگ ساختمانی،مصنوعی و سنگبری
سوند
مدیریت: منصور رسولی
صنایع سنگ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - روبروی دادگستری پلاک: 1165