آزمایشگاه رازی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
سه راه گوهردشت، ولیعصر 5