لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
فروشگاه ایمن آسیا
مدیر: سجاد کریمی
تجهیزات اعلام و اطفا حریق و ...
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - روبروی پمپ بنزین سفیر