لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
فروشگاه ایمن آسیا
مدیریت: سجاد کریمی
تجهیزات اعلام و اطفا حریق و ...
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - روبروی پمپ بنزین سفیر