قالیشویی-رفوگری
قالیشویی آذربایجان
مدیر: جواد رهبر زارع
قالیشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر -چ مصباح - نبش کربلایی صالح -