آژانس-باربری-پیک موتوری حمل ونقل
باربری رفاه
مدیر: حسین عظیمی
باربری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - بلوار نبوت جنوبی