آژانس باربری-پیک موتوری
باربری رفاه
مدیریت: حسین عظیمی
باربری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - بلوار نبوت جنوبی