رینگ و لاستیک اتومبیل
جهان طایر
مدیر: ابراهیم رحیمی
رینگ و لاستیک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ هفت تیر - بلوار دانش آموز - نرسیده به م مادر - بسمت درختی - روبروی بیمه آسیا