لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
ایرانیان ایمن
مدیر: فتحعلی بخشی
لوازم آتش نشانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
حدفاصل میدان هفت تیر و میدان مادر - مقابل بیمارستان قائم - ساختمان بخشی