لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
ایرانیان ایمن
مدیریت: فتحعلی بخشی
لوازم آتش نشانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
حدفاصل میدان هفت تیر و میدان مادر - مقابل بیمارستان قائم - ساختمان بخشی