اتومبیل
اوجانی
مدیریت: سیدمهران اوجانی
اتو گالری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و م هفت تیر - جنب موسسه خیریه فاطمه الزهرا