خیاطی-مزون-خرج کاری
لطفی
مدیر: جلیل لطفی زاده
دوخت و تعمیر
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن غربی