دوربین مدار بسته
فروشگاه مرکزی تصویر برتر
مدیریت: پیمان زافی
انواع دوربین مدار بسته
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند