آتلیه عکاسی و فیلمبرداری
شهبازی
مدیریت: یوسف خلیلی
عکاسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و چ مصباح