اغذیه -رستوران -سفره خانه
تهیه غذای بگیر و ببر ته دیگ
مدیریت: مصطفی لشگری
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان طالقانی - جنب راهنمایی و رانندگی -خ خسروی -نبش کوچه بنفشه