اغذیه -رستوران -سفره خانه
نمونه
مدیریت: ذبیح اله فرازنده
مطبخ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - 45 متری کاج - بین چ نیک نژادی و استقلال