خدمات مجالس
ملائک
مدیر: علی رستگار
خدمات مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
آزادگان - بلوار امام رضا - روبروی اداره برق