خرازی
پاپیون
مدیر: راد خلیل فرد
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
م طالقانی - بلوار تعاون - واحد 46