اغذیه -رستوران -سفره خانه
آتیش
مدیریت: رضا بهزاد پور
کبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - 45 متری کاج - چ نیک نژادی جنوبی - روبروی بانک ملی