اغذیه -رستوران -سفره خانه
فیش اند چیپس
مدیریت: عموئی
رستوران
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار شریعتی - جنب خ پامچال شمالی