شیشه اتومبیل مسعود
مدیریت: محمد حیدر لکی
شیشه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - 45 متری کاج - جنب چ ندا