کافی شاپ
میلاو
مدیریت: حمید سرخیل
بستنی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - م مهران - جنب بانک سپه