محصولات فرهنگی و هنری
پلاس
مدیریت: مسعود دارینی و حمید شعبانی
عرضه محصولات فرهنگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار شریعتی - بین م مهران و اسبی