اغذیه -رستوران -سفره خانه
چهلستون
مدیریت: عباس بینا باجی
رستوران سنتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
ضلع شمال شرقی م آزادگان