شرکتهای خصوصی و دولتی
طراحی و تولید اجرای سازه فضایی نگین توسعه اطلس
مدیریت: منصور قلمی
طراحی-ساخت و نصب سازه های فضاکار بدون محدودیت دهانه جهات سالن های مورد نیاز -اجرای سازه فضایی جهت سالنهای بزرگ -ورزشی -انبار و ...
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان نبوت - مجتمع نیستان