میوه فروشی و سبزیجات
جالیز
مدیریت: محمدجواد جوادی
سبزیجات آماده طبخ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
آزادگان - بلوار امام رضا - بین اردلان 4 و 5