کافی شاپ
بستنی سنگی
مدیریت: فرهاد زیدی
بستنی فروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
ضلع شمال شرقی میدان آزادگان