پارچه فروشی
چرم و پارچه ترنج
مدیر: رضا نیکسار
پارچه های رو مبلی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه، 45 متری کاج، بین خ نیک نژادی و خ ندا، ساختمان هومن پلاک: 179