اغذیه -رستوران -سفره خانه
بناب
مدیریت: جواد رحیمی فر
رستوران سنتی اصل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بین م آزادگان و م طالقانی