تک
مدیریت: حامد حصاری
عکاسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
م طالقانی - بلوار تعاون - نبش تربیت 3