اغذیه -رستوران -سفره خانه
گلپایگانی
مدیر: قربانعل استوار
کبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
آزادگان - بلوار امام رضا - جنب ک جهاد - روبروی اداره برق