شرکتهای خصوصی و دولتی
نگارستان اعداد و رایانه پارسیان
مدیریت: داریوش ناصریان
مشاور حرفه ای مالی اداری رایانه ای و تبلیغات در ایران
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان آزادگان - بلوار کاج - ساختمان رضا طبقه 4 - واحد 15