کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
کافه نارملا
مدیریت: حسام قرهی علیرضا اسکندری
کافی شاپ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان آزادگان - بلوار امام رضا - بین اردلان 3 و 4