خیاطی-مزون-خرجکاری
خشنود
مدیریت: فیروز و مهدی خشنود
خیاطی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - م اسبی - بازار شام طبقه زیرین واحد 24