تیماس چوب
مدیریت: احسان پهلوانی
کابینت دربهای چوبی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان طالقانی - بلوار تعاون - نبش تربیت یکم