اغذیه -رستوران -سفره خانه
تبریزی
مدیریت: حمید تبریزی
انواع غذاهای خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - ضلع جنوب شرقی م مهران